dinsdag 9 juni 2009

De respondenten: demografische gegevens

Alvorens ik de resultaten van mijn hypothesen plaats, hier alvast een kenschets van de populatie van het onderzoek.

In de twee weken dat het onderzoek online heeft gestaan, hebben 366 personen het onderzoek geopend waarvan 142 het onderzoek volledig hebben ingevuld. Van deze 142 personen is 77,5% man en 90,1% is hoger opgeleid. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 31 jaar. De meerderheid (61,3%) van de respondenten is fulltime werkzaam, 4,9% is parttime werkzaam, 19% heeft een eigen onderneming, is werkzaam als ZZP of op freelance basis. Daarnaast geeft 1,4% aan op dit moment niet werkzaam te zijn en is 11,3% student. De meeste respondenten zijn werkzaam in de ICT (26,8%) of Media/Communicatie (23,9%). Daarnaast werkt 14,8% als adviseur/consultant en 11,3% in sales/inkoop. Overige respondenten zijn o.a. werkzaam als beleidsmedewerker, in de zorg of transport.

LinkedIn:
Van de respondenten gebruikt 93,7% LinkedIn, 78,2% van deze mensen maakt hierbij ook gebruik van ‘groups’. Het gemiddeld aantal connecties van deze LinkedIn gebruikers is 169. De spreiding in het aantal connecties is echter hoog met een standaarddeviatie van 158 en een modus van 100 connections. Het grootste deel van de respondenten (23,9%) geeft aan LinkedIn wekelijks te gebruiken. Van de personen die vaker gebruik maken van LinkedIn (totaal 30,3%) doet 11,3% dit meerdere keren per dag. Van de mensen die minder dan één keer per week de site bezoeken (38,4%) doet 21.8% dit eens in de twee weken, 14,1% maandelijks en 3,5% minder dan eens per maand.

Twitter:
Het gebruik van Twitter ligt met 47,9% van de respondenten beduidend lager dan het gebruik van LinkedIn. Van de Twittergebruikers geeft meer dan de helft (57,4%) aan de posts van andere meerdere keren per dag te lezen. 36,8% plaatst zelf meerdere keren per dag een bericht. Een klein deel van de respondenten geeft aan minder dan wekelijks berichten te lezen (13,2%) of zelf een bericht te plaatsen (27,9%). Het aantal volgers van Twitter gebruikers loopt uiteen van 0 tot 1247, met een gemiddelde van 118 en een modus van 50. Het aantal mensen dat men volgt ligt tussen 0 en 1221, met een gemiddelde van 114 en een modus van 100.

zondag 7 juni 2009

Survey gesloten

De online enquête is inmiddels gesloten! Met 142 ingevulde enquêtes in twee weken een erg goed resultaat waar mooie analyses mee gedaan kunnen worden.

Op dit moment ben ik bezig om de verkregen data te structureren zodat ik mijn hypothesen kan toetsen. Deze resultaten zullen hier snel te lezen zijn.

Nogmaals dank aan iedereen voor het invullen van de enquête.